Menu Zamknij

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwroty są w przypadku odstąpienia od umowy bez uzasadnienia w czasie 14 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest nieużywany, kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Dotyczy to jedynie konsumentów – osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacje dotyczą wadliwego lub niezgodnego towaru z tytułu rękojmi.

Proszę zapoznać się z punktami 3 i 4 Regulaminu sklepu, które określają warunki zwrotów i reklamacji.

Procedura zwrotów – odstąpienie od umowy (14 dni od otrzymania paczki)

1. Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, który można odesłać mailowo na adres [email protected] lub wraz z odsyłanym produktem. Poniżej znajduje się link do ściągnięcia formularza w formacie pdf.

Formularz odstąpienia od umowy – PDF

W przypadku otrzymania formularza mailem, sklep jest zobowiązany do potwierdzenia jego przyjęcia.

2. Wysłanie produktu z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy (jeśli nie został wysłany wcześniej mailem) na adres sklepu (paczki za pobraniem nie będą przyjmowane):

FPHU Michał Dybczak

ul. Sienkiewicza 72

34-300 Żywiec

lub dostarczenie go osobiście na wskazany powyżej adres.

3. Po odebraniu przez sklep paczki z formularzem odstąpienia od umowy, dowodem zakupu i ze zwróconym towarem (nieużywanym, kompletnym i w oryginalnym opakowaniu, jeśli takie występuje), sklep wysyła zwrot pieniędzy za towar i za najtańszą opcję przesyłki w sklepie na wskazane w formularzu konto do 14 dni. Koszt odesłania towaru leży po stronie konsumenta, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem lub jego uszkodzenia proszę wypełnić formularz:

Formularz reklamacji – PDF

2. Wysłanie produktu z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji (jeśli nie został wysłany wcześniej mailem) na adres sklepu (paczki za pobraniem nie będą przyjmowane):

FPHU Michał Dybczak

ul. Sienkiewicza 72

34-300 Żywiec

lub dostarczenie go osobiście na wskazany powyżej adres.

3. Do 14 dni po odebraniu przez sklep paczki z formularzem reklamacji, dowodem zakupu i ze zwróconym towarem, sklep analizuje reklamację i w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia powiadamia klienta o tym fakcie i realizuje działania wskazane w formularzu reklamacji.

4. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep pokrywa wszelkie koszty reklamacji (ale nie zakupu) na wskazane w formularzu konto do 14 dni. W przypadku odrzucenia reklamacji, klient ponosi wszelkie koszty wysyłki do sklepu i z powrotem.