Menu Zamknij

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy https://akcesoriameblowe-online.pl/sklep/ oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Dane sklepu:

FPHU Michał Dybczak

zarejestrowano w CEIDG

NIP: 5532514038

REGON: 243410630

ul. Sienkiewicza 72

34-300 Żywiec

Tel. +48 531 354 471

akcesoriameblowe-online.pl

[email protected]

Nr konta: 24 8137 0009 0032 2056 3000 0010

Bank Spółdzielczy w Żywcu

§ 1

Ogólne warunki zakupów

  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę https://akcesoriameblowe-online.pl/sklep/.

  2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym, a Sklepem.

  3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie Sklepu, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania wybranych produktów.

  4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

  5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.

  6. FPHU Michał Dybczak zastrzega sobie prawo także do wprowadzania lub wycofywania produktów z oferty oraz prawo do przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu akcesoriameblowe-online.pl/sklep/.

  7. Po rejestracji, jak również po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail z treścią zawierającą potwierdzenie rejestracji bądź zamówienia.

  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Jeśli klient wyraźnie nie zaznaczy rodzaju faktury (eFaktura lub papierowa) oraz nie poda NIPu – automatycznie otrzyma paragon.

  9. W przypadku wybrania płatności przelewem, po 7 dniach od dnia zamówienia, przy braku wpłaty na konto firmy, zamówienie jest anulowane.

§ 2

Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia można składać poprzez:

  * sklep internetowy o adresie https://akcesoriameblowe-online.pl/sklep/

  * e-mail – wysyłając zamówienie z kompletnymi danymi (niezbędne dane do zidentyfikowania towaru oraz jego ilość, dane osobowe: imię, nazwisko, adres, mail, telefon; opcjonalnie: NIP do faktury) na adres [email protected]

  * telefonicznie – na numer +48 531 354 471

 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin (dni robocze) od jego otrzymania.

 3. W przypadku złożenia zamówienia na stronie https://akcesoriameblowe-online.pl/sklep/, kupujący są informowani o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.

 4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego, wybraniu sposobu dostawy/odbioru towaru (patrz: Wysyłka i płatności), zaakceptowaniu regulaminu oraz:

  * w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (w sklepie w Żywcu na ul. Sienkiewicza 72, u pracownika firmy przy dostawie lokalnej lub u kuriera ) – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

  * w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  * gotówka przy odbiorze w sklepie lub u pracownika firmy (brak dodatkowych opłat)

  * przelew bankowy z dowolnego banku (brak dodatkowych opłat)

  * za pobraniem u kuriera (dodatkowa opłata 3 zł)

  * płatność elektroniczne jak np.: PayU, Transferuj.pl, Kir, PayPal, itp. (brak dodatkowych opłat), przy czym niektóre z nich mogą oferować dodatkowe formy płatności jak np. raty, płatność kartą kredytową, Blik, itp.

 6. W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie lub u dostawców zamówionych towarów, klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i terminie realizacji za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji Kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 7. W przypadku braku danego produktu w magazynie, klient zostanie o czasie realizacji zamówienia poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 8. Klient nie może anulować zamówienia już po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru. Przed wysyłką należy zadzwonić na numer 531 354 471.
 9. Dokładne dane na temat wysyłki i płatności znajdują się na stronie pod adresem: https://akcesoriameblowe-online.pl/sklep/wysylka-platnosci/

§ 3
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient detaliczny (nie dotyczy firm i spółek) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania uzasadnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, po warunkiem, że produkt nie był używany, jest kompletny, nie uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki lub przesłać mailowo na adres [email protected] .

 2. Zwracany towar należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej albo dostarczyć bezpośrednio do sklepu na ul. Sienkiewicza 72 w Żywcu.

 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego wraz z Towarem dowodem zakupu oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Sklep wysyła zwrot za towar i za najtańszą opcję przesyłki w sklepie na wskazane w formularzu konto do 14 dni. Sklep nie ponosi kosztów odesłania towaru.

 1. Zwrot powoduje anulowanie umowy, jednak konsument ponosi odpowiedzialność finansową w razie zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy.
 2. Zwroty są regulowane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3. Dokładne informacje o procedurze zwrotów oraz formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane domyślnie na zasadzie rękojmi (odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru), jednak reklamujący może wybrać gwarancję producenta jeśli taka występuje.
 2. Reklamacje na podstawie rękojmi obejmują okres 2 lat.
 3. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne ma prawo do złożenia reklamacji. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 5.  Reklamacje rozpatrywane będą jedynie na podstawie przesłanego wraz z towarem, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 7. Koszty opłaty pocztowej reklamowanego towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
 8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (patrz: pkt 3 regulaminu).
 10. FPHU Michał Dybczak nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zniszczenia towaru podczas transportu. Reklamacje dotyczące zniszczeń, zgnieceń paczki itp. należy zgłosić u kuriera i żądać protokołu reklamacyjnego.
 11. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu (+48) 531 354 471.
 12. Towary wysłane do nas bez oryginalnego opakowania, jeśli takie występuje, będą z góry odrzucane.
 13. Reklamacje są regulowane przez przede wszystkim  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Dokładne informacje o procedurze reklamacji oraz formularz reklamacji od umowy znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.

§ 5

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Witryna akcesorimabelowe-online.pl jest prowadzona przez FPHU Michał Dybczak, ul. Sienkiewicza 72, Żywiec 34-300, NIP: 553 251 40 38, e-mail: [email protected] (dalej jako Administrator), który jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres [email protected]

1.2 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Akcesoria Meblowe Online, prowadzony pod adresem domeny akcesoriameblowe-online.pl (dalej zwaną Witryną) przez FPHU Michał Dybczak z siedzibą w Żywiec, ul. Sienkiewicza 72, (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 2 polityki prywatności) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym   są one  niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Witryny, w tym do zarejestrowanych firm, osób odwiedzających Witrynę, osób zostawiających komentarze, podmiotów współpracujących.

1.4. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.5 Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Witryny.

2. Przetwarzanie danych osobowych i prawa użytkownika:

2.1. Dane będą przetwarzane w celu przetworzenia zamówienia i  na podstawie umowy kupna sprzedaży i zapewnienia możliwości roszczeń gwarancyjnych oraz konsumenckich Użytkownika.

2.2. Dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej oraz firmie PPHU STOLMET Sp.J.  w Kalwarii oraz serwisowi księgowemu w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

2.3. Dane zebrane przez FPHU Michał Dybczak będą przechowywane przez okres do 6 lat.

2.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw użytkownik kontaktuje się z Administratorem, mail: [email protected]

2.5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

2.6. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) w ramach możliwości technicznych Serwisu.

2.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


3. Pliki cookies

3.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
3.2. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
3.3. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. numer IP używany do komunikacji z serwerem, rodzaj systemu i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


4. Jakie dane osobowe zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

4.1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres płatności, równoznaczny z adresem zameldowania

3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wystawienia faktury VAT

1) nazwa firmy

2) NIP firmy

4.2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

5. Newsletter

Newsletter oznacza wysyłanie informacji marketingowych za zgodą subskrybenta. Zapisanie się do Newslettera następuje dopiero po podaniu swojego maila na stronie sklepu w polu obok „Powiadamiaj o promocjach” i kliknięciu na przycisk „Zapisz się na listę„. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Link do wypisania się z listy mailingowej znajduje się w każdym mailu marketingowym. Zgodę można też cofnąć składając pisemne oświadczenie mailowe na adres [email protected]  z maila, na który była taka zgoda zarejestrowana.

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: [email protected]

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Akcesoria Meblowe Online nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci lub wyczerpania się zapasów magazynowych. Zamówienie otrzymuje formę prawną tylko i wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Zawartość strony akcesoriameblowe-online.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz RODO.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

1 Komentarz

 1. Pingback:Aktualizacja polityki prywatności w regulaminie - Sklep - Stolmet Żywiec

Komentowanie jest wyłączone.